Flagellum Dei


 

Šifra

Petrželka kudrnka Olgoj chorchoj Vrba jíva Špion šuškyn
Rys ostrovid Lasice kolčava Tetřev hlušec Vila vilekula
Záhořovo lože Sýkora koňadra Káně myšilov Puška puškohlídka
Maminka miminka Liška ryška